Išplėsti paiešką
2019.01.21

ISTORINIŲ ĮDOMYBIŲ TROŠKULYS SOSTINĖJE – MITAU!

Peržiūrėkite žemiau

XVI a. pradžioje Baltijos pakrantę pradėjo drebinti Livonijos karas. Griūnantys vokiečių ordinai Latvijos ir Estijos teritorijose  suprato, kad riterio kalavijas ir šarvai nebėra galios simboliai..
Dėl šio krašto susirungė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Maskvos Kunigaikštystė. Livonijos ordinui atsidūrus tokioje pozicijoje teko rinktis vieną iš dviejų variantų: Tapti LDK sąjungininkę ir perduoti aukščiausią valdžią jai arba būti užimtai maskvėnų. Nepaisant ilgaamžiškų kovų ir nesantaikos, Livonijos ordinas nusprendė, kad tinkamesnis variantas būtų pasirinkti geriau pažystamus LDK valdovus.

Karo eiga buvo sudėtinga. Visą XVI a. karai siaubė šias žemes, LDK turėjo susijungti su Lenkijos karalyste, bet galiausiai Livonijos karą laimėjusi lietuvių ir lenkų sąjunginė kariuomenė paskelbė, kad Livonija padalijama į du didžiulius vasalinius valstybinius darinius: Kuršo-Žiemgalos hercogystę bei Livonijos kunigaikštystę.

Šioje vietoje stabtelėkime ir pagalvokime – ar galėtumėte patikėti, kad XVII a. Lietuvos ir Lenkijos valstybė turėjo kolonijų Karibų jūroje ir Gambijoje?

Kuršo ir Žiemgalos hercogystė buvo įkurta dabartinės Latvijos pietinėje ir vakarinėje dalyje. Jos hercogu/valdovu buvo paskirtas paskutinis Livonijos ordino magistras Gotardas Ketleris. Tai buvo garsiosios  Ketlerių giminės pradininkas, kurio vaikai ir vaikaičiai nenustygo vietoje ir nusprendė savo Hercogystę išplėsti už Atlanto vandenyno ir Afrikoje. Jokūbas Ketleris būdamas guvus ir protingas jaunuolis, bestudijuodamas Italijos universitetuose susipažino su Kristupo Kolumbo pradėtomis kelionėmis ir Naujuoju pasauliu. Įkvėptas vaizdingų pasakojimų ir nuotykių troškimo, jis grįžęs į Latviją pradėjo statyti naujausios kartos laivus – Karaveles ir surinkęs ryžtingų vyrų įgulą išplaukė link Amerikos žemynų. Tobago sala Karibų jūroje buvo užimta, ten buvo iškelta Kuršo ir Žiemgalos hercogystės vėliava. Gaila, ji nebuvo ten ilgai, nes buvo sunaikinta galingųjų XVII a. kolonizatorių olandų. Tačiau nors ir trumpai, kolonija egzistavo! Šioje vietoje smagiausia yra tas, kad ši hercogystė priklausė LDK, tai reiškia, kad ir mes lietuvaičiai galime teigti, kad XVII a. turėjome kolonijų centrinėje  Amerikoje!

O dabar, jau praėjus daugiau kaip 300 metų, Kuršo ir Žiemgalos hercogystės istorija yra išlikusi istorinėje atmintyje. Tiems kas jaučia istorinių įdomybių troškulį verta nuvykti į šios hercogystės sostinę – Mitau! Tiesa, ji dabar vadinama kitaip – puikiai žinomu ir garsiu Jelgavos vardu. Mieste garsiuosius hercogų laikus mena Jelgavos rūmai, pirmoji aukštoji mokykla Latvijoje – Akademija Petrina, bažnytinis paveldas ir ant tilto kertančio Lielupę stovinčios didingų valdovų skulptūros.

Tačiau Jelgava dabar gali didžiuotis ne tik senaisiais Hercogystės laikais! Jau 21 metai Jelgavoje yra rengiami du unikalus festivaliai! Vasarą – smėlio skulptūrų festivalis, žiemą – ledo skulptūrų festivalis. Jei Kuršo ir Žiemgalos hercogai XVI a. keliavo už Atlanto vandenyno, tai dabar iš JAV ir Kanados menininkai atvyksta čia parodyti savo kūrybinių gabumų ir taip pat pasigrožėti kitų kūryba. Laikai keičiasi, tačiau šio krašto kosmopolitiškumas nemažėja.

 Tiesa, Ledo skulptūrų magiją yra pasiryžusi atskleisti Jums ir KIVEDA