Išplėsti paiešką
 • KIVEDOS kelionės dviračiais

  DVIRAČIŲ TURIZMAS
  Aktuali informacija dalyvaujantiems UAB KIVEDA organizuojamose turistinėse kelionėse/ekskursijose Lietuvoje (Toliau - DK)

  VISI UAB „KIVEDA“ ORGANIZUOJAMI MARŠRUTAI DVIRAČIAIS YRA IŠBANDYTI IR PATIKRINTI KELIONĖS VADOVO


  Dviračių turizmui būdinga pažintinės ir sportinės veiklų sąveika:
  – dviračių maršrutai kuriami su galimybe aplankyti įdomias vietas ir objektus, gamtos ir kultūros paminklus, grožėtis kraštovaizdžio elementais,
  – reikalauja tam tikros dalyvių fizinės būklės bei techninio pasiruošimo. Dviračių turistinio maršruto sudėtingumas (sunkumas) turi atitikti turistinės grupės pajėgumą, todėl atsižvelgiama į tokius pagrindinius parametrus:

  • maršruto atstumas kilometrais;
  • kelionės trukmė (valandos, dienos);
  • pakilimo aukštis per tam tikrą įveikiamo atstumo atkarpą;
  • kliūtys, kurias reikia įveikti (staigus pakilimas arba nuolydis, tankus miškas, smėlynas, kėlimasis per upę, ir pan.);
  • kelio danga.

  Europos Sąjungos šalyse dviračių kelionės sudėtingumo lygius apibūdina ir nustato kiekviena DK ruošianti organizacija. Nėra ir specialios teisinės bazės, kuri reglamentuotų dviračių turizmą, išskyrus dokumentus, reglamentuojančius visą turizmo veiklą (Turizmo įstatymas) ir kelių eismo taisykles (KET).
  Pagrindinis teisinis dokumentas dviračių turizme yra turistinių paslaugų sutartis, sudaroma tarp įmonės, organizuojančios DK ir dalyvio/užsakovo (toliau - dalyvis). Joje surašomos šalių teisės ir atsakomybės, dažniausiai nurodomos taisyklės, kurių nepaisymas atleidžia DK vadovą nuo atsakomybės dėl Dalyvio saugos ir sveikatos, arba leidžia DK vadovui pašalinti iš maršruto nepadoriai besielgianti dalyvį.
  DK dalyvių pareigos yra šios:

  • kiekvienas privalo turėti tvarkingai veikiantį dviratį (jeigu pagal sutartį nėra numatyta kitaip) ir mokėti juo naudotis;
  • kiekvienas privalo turėti visą kelionei reikiamą įrangą (jos sąrašas nurodomas DK aprašyme), savisaugos priemones;
  • kelionės metu privalo klausyti DK vadovo nurodymų;
  • privalo žinoti ir paisyti KET;
  • privalo tausoti gamtą, nešiukšlinti, neuždegti ugnies tam neskirtose vietose;
  • turi būti sveiki, neturėti jokių medicininių apribojimų tokio tipo kelionei (apie rimtas ligas, pvz. cukrinis diabetas, alergijas, turėtas rimtas traumas privalu informuoti kelionių organizatoriaus atsakingą darbuotoją, sudarant turistinės paslaugos sutartį);
  • vairuojantys dviratį, privalo būti blaivūs ir nevartoję svaiginančių medžiagų;
  • draudžiama savavališkai keisti nustatytą maršrutą, ar palikti grupę, neinformavus apie tai DK vadovą.

  DK vadovo atsakomybė:

  • privalo laikytis kelionės maršruto,
  • kontroliuoti sudėtingų maršruto vietų įveikimą,
  • stebėti dalyvių fizinę bei emocinę būklę
  • atlikti pirmosios pagalbos teikimą ar saugaus dalyvio nuėmimo nuo maršruto ir grąžinimo į pradinį tašką procedūrą.

  Dviračių turizmas priskiriamas prie padidintos rizikos veiklų, dėl to rekomenduojama DK dalyviams įsigyti specialų dviratininko draudimą.
  DK organizatorius neturi teisinės galimybės (jeigu kitaip nėra nurodyta sutartyje) priversti visus grupės dalyvius pasitikrinti savo sveikatą, pasirūpinti savisaugos priemonėmis, teisingai įvertinti savo jėgas, tvarkingai elgtis kelyje ir gamtoje.
  DK dalyvių sauga kelionėje priklauso nuo jų pačių veiksmų:

  • tvarkingo vairavimo, nekeliančio avarinių situacijų: be staigių sustojimų, vairo kraipymo, lenktyniavimo, organizuotos dalyvių kolonos nepaisymo, kelių eismo taisyklių nepaisymo ir t.t.;
  • savisaugos priemonių turėjimo: atšvaitų, šalmo, garsinio signalo, tvarkingai veikiančių stabdžių, šviesą atspindinčios liemenės (būtina vilkėti važiuojant važiuojamąja kelio dalimi!!!);
  • savo dviračio ir asmeninių daiktų prižiūrėjimo (ypač pinigų ir dokumentų): nepalikti neprirakinto dviračio, vežantis dviračio krepšius nepalikti juose vertingų daiktų;
  • savo dviračio techninės būsenos stebėjimo: palaikyti dviratį tvarkingą, laiku pastebėti gedimus;
  • savo savijautos sekimo: pranešti grupės vadovui apie jos pablogėjimą ar gautas traumas, turėti individualią vaistinėlę.

  DK vadovas privalo turėti bendrą vaistinėlę, kuri naudojama pirmajai pagalbai suteikti bei nedideliems susižalojimams gydyti.
  DK yra naudojami įvairūs kelių tipai ir kelio dangos:

  • dviračių ar pėsčiųjų ir dviračių takai;
  • dviračių juostos važiuojamoje dalyje;
  • pėsčiųjų takai (jeigu nėra specialios dviračių juostos ir draudžiančio dviračių važiavimo ženklo);
  • automobilinių kelių važiuojamoji dalis (išskyrus automagistrales), jeigu nėra dviračių juostų ir šaligatvio;
  • miško, lauko, kalnų ir kiti takai.

  Neįmanoma suplanuoti kelionės taip, kad ji vyktų tik dviračių takais, Lietuvoje jų infrastruktūra nėra dar gerai išvystyta, tačiau važiuoti jais yra patogiausia ir saugiausia.
  Atsižvelgiant į maršruto tęstinumą, lankytinų objektų skaičių, paviršiaus ypatumus bei tikėtiną dalyvių pajėgumą (vidutinio pajėgumo dviratininko greitis yra 10-12 km/val., labiau patyrusio – 15-25 km/val., priklausomai nuo kelio dangos, reljefo, vėjo ir t.t. skaičiai gali skirtis) yra apskaičiuojamas bendras kelionės laikas.
  DK laikas susidaro iš:
  - važiavimo laiko
  - planuojamų sustojimų:

  • programoje numatytoms ekskursijoms,
  • poilsiui,
  • sanitarijai ir pan.

  DK laikas yra nustatytas su atsarga, kad nereikėtų skubėti.

  Nėra griežtų taisyklių, kiek žmonių gali vesti vienas DK vadovas dviračių kelionėje, tačiau dėl saugumo didesnėms grupėms (apie 20 žmonių ir daugiau DK vadovas gali paprašyti kurio nors grupės dalyvio (apsivilkusio ryškesnius rūbus arba numatyto iš anksto ir su juo suderinus), važiuoti paskutiniam dviračių kolonoje: taip vadovas supras, kur yra kolonos galas, matys, ar kas neatsiliko, ir bus tikras, kad niekas nepasimetė pakeliui. Esant blogam matomumui ant paskutinio dviratininko kolonoje būtinai yra užkabinamas galinis žibintas.
  DK vadovas važiuoja dviračių kolonos pradžioje ir rodo kelią. Važiuojanti iš paskos grupė, pilnai nematydama kelio, orientuojasi į vedančiojo veiksmus. Jeigu kelio dalis sudėtinga ar nesaugi – nulipama nuo dviračio ir įveikiama pėsčiomis.
  Svarbu, kad važiavimas nieko pernelyg neišvargintų – prieš ir po sunkios maršruto dalies (pvz. kopimas į kalnelį) daromi trumpi sustojimai atokvėpiui.
  Pagrindiniai sustojimai daromi suplanuotose vietose. Jeigu kelionė ilga, planuojama 10-15 minučių poilsį kas 40-50 važiavimo minučių. Pirmas sustojimas daromas maždaug po 15-20 min. važiavimo – įsitikinama, kad su dalyviais ir jų dviračiais viskas gerai, jeigu reikia, koreguojamas tolesnis važiavimo greitis.
  Maršrute suplanuotos stotelės įdomesnėse vietose, kur DK vadovas teikia ekskursinio pobūdžio informaciją. Planuojant sustojimus skiriama šiek tiek laiko grupės dalyviams apsižvalgyti, padaryti nuotraukas, pasiruošti važiuoti toliau.

   

 • Sutikimas dėl turizmo paslaugų teikimo

  STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI SUDAROMA ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS

  Jums siūlomas turizmo paslaugų derinys yra organizuota turistinė kelionė 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302). Jeigu sudarote sutartį su UAB KIVEDA ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tada, kai iš UAB KIVEDA gavote užsakymo patvirtinimą, UAB KIVEDA teikiamos kelionės paslaugos bus laikomos organizuota turistine kelione 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302), prasme.Todėl Jūs galėsite naudotis visomis ES teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms. UAB KIVEDA bus visiškai atsakingas už tinkamą visos organizuotos turistinės kelionės vykdymą. Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, UAB KIVEDA turi reikiamą apsaugą, kad Jums būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai ir, kai transporto paslaugos yra įtrauktos į organizuotą turistinę kelionę, būtų užtikrintas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą) tuo atveju, jeigu UAB KIVEDA taptų nemoki.
  Daugiau informacijos apie pagrindines teises pagal Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti https://e-seimas.lrs.lt

  Pagrindinės teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302:

  • Turistas turi gauti visą būtiną informaciją apie organizuotą turistinę kelionę prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį.
  • Kelionių organizatorius atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų  suteiktos tinkamai.
  • Turistui nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jis gali naudotis norėdami susisiekti su kelionių organizatoriumi arba kelionių pardavimo agentu.
  • Turistas gali perleisti organizuotą turistinę kelionę kitam asmeniui deramai apie tai pranešęs ir dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.
  • Organizuotos turistinės kelionės kaina turistui gali būti padidinta tik esant šioms aplinkybėms:
  • Padidėja konkrečios išlaidos (padidėja turistų vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų, pasikeičia su į sutartį įtrauktų paslaugų susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant organizuotą turistinę kelionę, dydis, pasikeičia su organizuota turistine kelione susijusios valiutos keitimo kursas);
  • Tokia konkrečių išlaidų padidėjimo galimybė aiškiai numatyta sutartyje;
  • Apie tai turistas informuojamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.
  • Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % bendros organizuotos turistinės kelionės kainos, turistas gali nutraukti sutartį. Jeigu kelionių organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, turistas turi teisę už organizuotą turistinę kelionę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.
  • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai organizuotos turistinės kelionės elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios už organizuotą turistinę kelionę atsakingas kelionių organizatorius organizuotą turistinę kelionę atšaukia, turistas tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.
  • Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį organizuotai turistinei kelionei.
  • Turistas gali bet kuriuo metu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį sumokėjęs tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.
  • Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios esminės organizuotos turistinės kelionės paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, turistui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis organizuotos turistinės kelionės vykdymui, o kelionių organizatorius neišsprendžia problemos.
  • Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai organizuotos turistinės kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.
  • Jei turistui kyla sunkumų, kelionių organizatorius turi suteikti pagalbą.
  • Kelionių organizatoriaus nemokumo atveju turisto už organizuotą turistinę kelionę sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu kelionių organizatorius tampa nemokus  prasidėjus organizuotai turistinei kelionei, į kurią yra įtrauktos ir transporto paslaugos, garantuojamas turisto repatrijavimas.
  • UAB „KIVEDA“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama AAS "BTA Baltic Insurance Company"
  • Turistas gali kreiptis į kompetentingą instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 6751, jeigu dėl UAB „KIVEDA“ nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

  STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI TO PATIES APSILANKYMO METU TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO
  ARDAVĖJAS PADEDA TURISTUI ATSKIRAI PASIRINKTI KIEKVIENĄ TURIZMO ASLAUGĄ IR ATSKIRAI UŽ JAS SUMOKĖTI
   

  Jeigu po to, kai pasirinkote vieną turizmo paslaugą ir už ją sumokėjote, užsisakysite papildomą (-as) paslaugą (-as) savo kelionei ar atostogoms per UAB KIVEDA, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302). Todėl UAB KIVEDA nebus atsakinga už tinkamą pavienės (-ių) pasirinktos (-ų) papildomos (-ų) turizmo paslaugos (-ų) vykdymą. Kilus problemoms prašome kreiptis į atitinkamos (-ų) paslaugos (-ų) teikėją (-us).Tačiau, jei papildomą (-as) turizmo paslaugą (-as) užsisakysite to paties apsilankymo UAB KIVEDA užsakymų interneto svetainėje metu, turizmo paslauga (-os) taps turizmo paslaugų rinkinio dalimi.Tokiu atveju UAB KIVEDA turės apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos:
  - Jūsų UAB KIVEDA sumokėta suma už dėl UAB KIVEDA nemokumo nesuteiktas paslaugas;
  - ar prireikus apmokėtas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą).
  Tačiau, jei papildomą (-as) turizmo paslaugą (-as) užsisakysite to paties apsilankymo UAB KIVEDA metu, turizmo paslauga (-os) taps turizmo paslaugų rinkinio dalimi.Tokiu atveju UAB KIVEDA turės apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos Jūsų UAB KIVEDA sumokėta suma už dėl UAB KIVEDA nemokumo nesuteiktas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamos atskiros turizmo paslaugos teikėjo nemokumo atveju. UAB KIVEDA pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama AAS "BTA Baltic Insurance Company". Turistas gali kreiptis į kompetentingą instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 6751, jeigu dėl UAB KIVEDA nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas. UAB KIVEDA apsauga nemokumo atveju netaikoma sutartims su kitais turizmo paslaugų teikėjais; šios sutartys gali būti vykdomos nepaisant UAB KIVEDA nemokumo. Daugiau informacijos apie apsaugą nemokumo atveju galima rasti https://e-seimas.lrs.lt Todėl, UAB KIVEDA nebus atsakingas už tinkamą pavienės (-ių) pasirinktos (-ų) papildomos (-ų) turizmo paslaugos (-ų) vykdymą. Kilus problemoms prašome kreiptis į atitinkamos (-ų) paslaugos (-ų) teikėją (-us).  

  STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO PARDAVĖJAS
  TIKSLINGAI PADEDA TURISTUI  ĮSIGYTI BENT VIENĄ PAPILDOMĄ TURIZMO PASLAUGĄ IŠ KITO TURIZMO
  ASLAUGŲ TEIKĖJO IR SUTARTIS SU JUO SUDAROMA NE VĖLIAU KAIP PER 24 VALANDAS PO PIRMOSIOS
  TURIZMO PASLAUGOS UŽSAKYMO PATVIRTINIMO

  Jei savo kelionei užsisakysite papildomą (-as) paslaugą (-as) naudodamiesi šiuo (šiais) saitu (-ais), Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302). Todėl, UAB KIVEDA nebus atsakinga už tinkamą pavienės (-ių) pasirinktos (-ų) papildomos (-ų) turizmo paslaugos (-ų) vykdymą. Kilus problemoms prašome kreiptis į atitinkamos (-ų) turizmo paslaugos (-ų) teikėją (-us). Tačiau, jei papildomą (-as) turizmo paslaugą (-as) naudodamiesi šiuo saitu (-ais) užsisakysite ne vėliau kaip per 24 valandas nuo UAB KIVEDA užsakymo patvirtinimo, turizmo paslauga (-os) taps turizmo paslaugų rinkinio dalimi. Tokiu atveju UAB KIVEDA turės apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos:
    - Jūsų UAB KIVEDA sumokėtos sumos už dėl UAB KIVEDA nemokumo nesuteiktas paslaugas;
    - ar prireikus apmokėtas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą).
  Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamos atskiros turizmo paslaugos teikėjo nemokumo atveju. Daugiau informacijos apie pagrindines teises pagal Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti https://e-seimas.lrs.lt Todėl, UAB KIVEDA nebus atsakinga už tinkamą pavienės (-ių) pasirinktos (-ų) papildomos (-ų) turizmo paslaugos (-ų) vykdymą. Kilus problemoms prašome kreiptis į atitinkamos (-ų) turizmo paslaugos (-ų) teikėją (-us).Tačiau, jei papildomą (-as) turizmo paslaugą (-as) naudodamiesi šiuo saitu (-ais) užsisakysite ne vėliau kaip per 24 valandas nuo UAB KIVEDA užsakymo patvirtinimo, turizmo paslauga (-os) taps turizmo paslaugų rinkinio dalimi.Tokiu atveju UAB KIVEDA turės apsaugą, kaip reikalaujama pagal ES teisę, kad būtų grąžintos:
  - Jūsų UAB KIVEDA sumokėtos sumos už dėl UAB KIVEDA nemokumo nesuteiktas paslaugas;
  - ar prireikus apmokėtas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą).

    Atkreipkite dėmesį, kad sumokėtos sumos negrąžinamos atitinkamos atskiros turizmo paslaugos teikėjo nemokumo atveju. UAB „KIVEDA“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdama AAS "BTA Baltic Insurance Company". Turistas gali kreiptis į kompetentingą instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 6751, jeigu dėl UAB KIVEDA  nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas. UAB KIVEDA apsauga nemokumo atveju netaikoma sutartims su kitais turizmo paslaugų teikėjais; šios sutartys gali būti vykdomos nepaisant UAB KIVEDA nemokumo. Daugiau informacijos apie pagrindines teises pagal Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti https://e-seimas.lrs.lt

 • Turizmo paslaugų taisyklės ir sąlygos

  1.1. KELIONIŲ ORGANIZATORIUS ĮSIPAREIGOJA:
  1.2. Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai.
  1.3. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, jei kitaip nenurodyta programoje pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:
  Kelionė po Lietuvą autobusu - Minimalus turistų skaičius - 19 asm.
  Kelionė į užsienį autobusu - Minimalus turistų skaičius – 35 asm.

  1.3.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;
  1.3.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;
  1.3.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.
  1.4. Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką.
  1.5. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui.
  1.6. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
  1.6.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
  1.6.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
  1.6.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.
  1.7.Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

  2. TURISTO (-Ų) ĮSIPAREIGOJIMAI
  2.1. Turistas (-ai) įsipareigoja:
  2.1.1. Apmokėti už kelionę sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
  2.1.2. Laiku pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti sutartį.
  2.1.3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus.
  2.1.4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.
  2.1.5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
  2.2. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

  3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS, ATSISAKYMAS
  3.1. Turisto teisė nutraukti sutartį:
  3.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios. Sutarties nutraukimas ar atsisakymas įsigalioja nuo turisto pasirašyto raštiško pareiškimo pateikimo momento.
  3.1.2. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje, atlyginantį kelionių organizatoriaus nuostolius. Sutarties nuraukimo mokestirs išreikštas procentais nuo kelionės kainos
  Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis prilklauso nuo atsisakymo laiko, likusio iki kelionės pradžios:
  Sutarties nutraukimo laikas                             Suma procentais nuo kelionės kainos
  Daugiau kaip 28 dienos iki išvykimo                                        10%
  Nuo 28 iki 13 dienų iki išvykimo (imtinai)                               20%
  Nuo 12 dienų iki 8 dienų iki išvykimo (imtinai)                       50%
  Likus 7 dienoms iki išvykimo                                                   100%

  Pastaba: Atsisakant sutarties sudarytos išankstinių pardavimų metu, nustatytas minimalus sutarties sudarymo mokestis yra negrąžinamas.Aviakompanijų lėktuvų bilietai yra nekeičiami, o atsiasakius vykti, pinigai už juos negrąžinami.Tais atvejais, kai sutarties nutraukimo mokestis nėra nurodytas sutartyje, Turisto prašymu kelionių organizatorius turi pateikti sutarties nutraukimo mokesčio sumos pagrindimą. Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

  3.1.3. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:
  3.1.3.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:
  a) kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
  b) kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;
  c) kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.7521 straipsnį.
  3.1.3.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti turtinę ir neturtinę žalą;
  3.1.3.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.
  3.1.4. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.
  3.2. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą.
  3.3. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:
  3.3.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutartyje nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.3. punkte nustatyta tvarka;
  3.3.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.

  4. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS
  4.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą tik esant visoms šioms sąlygoms:
  4.1.1. Sutartyje numatyta, kad kelionių organizatorius gali padidinti kelionės kainą.
  4.1.2. Sutartyje aiškiai nurodoma turisto teisė į kainos sumažinimą, sumažėjus sutarties 4.2 punkte nurodytoms išlaidoms ir nurodoma, kaip turi būti apskaičiuojama peržiūrėta kaina.
  4.1.3. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.
  4.2. Sutarties 4.1. punkte nurodytas kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):
  4.2.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
  4.2.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
  4.2.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.
  4.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
  4.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:
  4.4.1. sumažėjus sutarties 4.2 punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
  4.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;
  4.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;
  4.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;
  4.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.
  4.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

  5. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
  5.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas tik esant visoms šioms sąlygoms:
  5.1.1. tokia kelionių organizatoriaus teisė nustatyta sutartyje;
  5.1.2. pakeitimai nėra esminiai;
  5.1.3. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.
  5.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:
  5.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;
  5.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;
  5.2.3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;
  5.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.
  5.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
  5.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
  5.5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

  6. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
  6.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki kelionės pradžios.
  6.2. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.
  6.3. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.

  7. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
  7.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas.
  Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.
  7.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.6. punkte.
  7.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
  7.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.
  7.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
  7.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties 7.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala.
  7.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 7.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
  7.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę.
  Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.
  7.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.
  7.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
  7.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 7.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.
  7.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 7.9 – 7.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
  7.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).
  7.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:
  7.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;
  7.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 7.9 punktą;
  7.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
  7.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:
  7.15.1. turisto kaltės;
  7.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
  7.15.3. nenugalimos jėgos.
  7.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.
  7.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
  7.18. Pagal sutarties 7.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 4 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 7.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
  7.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  8.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.
  8.2. Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra dveji metai.
  8.3. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.
  8.4. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą,
  pagrįstą dokumentais. Sutartyje nurodoma kelionių organizatoriaus vidinė pretenzijų nagrinėjimo tvarka.
  8.5. Jei turisto netenkina kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko per vienus metus kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją.
  8.6. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
  8.7. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
  8.8. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
  8.9. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.
  8.10. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje

 • Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės

  I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  1. Bendrovė – reiškia UAB „KIVEDA“ KELIONIŲ ORGANIZATORIUS, įmonės kodas: 123940424; buveinės adresas: Gedimino pr. 1, Vilnius. Lietuva; internetinis puslapis: www.kiveda.lt.
  2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
  3. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
  4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  6. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
  7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
  8. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
  9. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
  10. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
  11. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.
  12. Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas – sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.
  13. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
  14. Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę;
  15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  16. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
  17. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
  Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

  II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
  2. Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei užtikrinti kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
  3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.
  4. Bendrovė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės tarpininko biurą, prisiregistravęs prie Bendrovės internetinio puslapio ir tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia), tapęs Bendrovės klubo nariu (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia) ar naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu.
  5. Bendrovė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą užsakytų paslaugų ir sutarties įvykdymą, t.y. Duomenų subjekto asmeninių duomenų perdavimą Bendrovės grupės įmonėms, partneriams, teikiantiems turizmo arba kitas, su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Bendrovė taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus. Bendrovė nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan., be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
  6. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
  7. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:
   7.1. Duomenų subjekto paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
   7.2. Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
   7.3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);
   7.4. nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
   7.5. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
   7.6. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
   7.7. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
   7.8. tiesioginės rinkodaros tikslais;
   7.9. imigracijos, muitinės kontrolės apsaugai;
   7.10. saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
   7.11. verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
   7.12. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie suteiktas paslaugas;
   7.13. auditui.
  8. Duomenų subjektas, savanoriškai pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.
  9. Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko Bendrovėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
  10. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

  III. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS
  1. Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), asmens kodas, gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, su Duomenų subjektu keliaujančių asmenų duomenys, informacija apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tiems, kurie turi tokių poreikių), informacija apie Duomenų subjekto įsigytas paslaugas (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų paslaugų kainos, pirkimo istorija, kelionių pardavimo agentas, pas kurį buvo įsigyta paslauga ir kita su paslaugos įsigijimu susijusi informacija), Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma Bendrovės internetiniame puslapyje (jeigu Bendrovė tokią galimybę suteikia). Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.
  2. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Bendrovė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai suteikti.
  3. Bendrovės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Duomenų subjekto asmens duomenis, laikosi šių principų:
   3.1. Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.
   3.2. Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
   3.3. Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.
   3.4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.
   3.5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Bendrovės produktus ir paslaugas.
   3.6. Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
   3.7. Duomenų subjekto asmens duomenų Bendrovė neatskleidžia tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Bendrovę įpareigoja pats Duomenų subjektas.
   3.8. Bendrovė stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.
  4. Bendrovė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.
  5. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

  IV. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA
  1. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir sudarydamas turizmo paslaugų teikimo sutartį Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami turizmo paslaugų teikimo sutarties atitinkamoje skiltyje savo parašu.
  2. Duomenų subjekto galimybės gauti Bendrovės siunčiamą informaciją:
  2.1. Apsilankęs Bendrovės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas turi galimybę užsiprenumeruoti Bendrovės naujienlaiškius.
  2.2. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pildant Bendrovės anketas po kelionės lėktuve, autobuse, internetu ar Bendrovės organizuojamų renginių metu) bei sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartis (per kelionių pardavimo agentą) Duomenų subjektas pageidavimą gauti naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt. gali išreikšti pažymėdamas atitinkamoje skiltyje varnelę.
  2.3. Jeigu yra suteikiama galimybė prisiregistruoti ir tapti Bendrovės klubo nariu, prisiregistravęs ir tapęs Bendrovės klubo nariu Duomenų subjektas gali išreikšti sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.
  2.4. Jeigu yra suteikiama galimybė prisiregistruoti prie Bendrovės internetinio puslapio ir tapti registruotu vartotoju, prisiregistravęs ir tapęs Bendrovės internetinio puslapio registruotu vartotoju Duomenų subjektas gali išreikšti sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.
  3. Bendrovė taip pat suteikia Duomenų subjektui galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos:
   3.1. Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą Bendrovės pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą.
   3.2. Pildydamas po kelionės Bendrovės anketas (autobuse, lėktuve ar internetu) ir nepažymėjęs varnelės, kad sutinka gauti Bendrovės siunčiamas naujienas, pasiūlymus ir kitą informaciją – jų nebegaus, kadangi Duomenų subjekto duomenys bus atnaujinti ir bus vadovaujamasi naujausia Duomenų subjekto pateikta informacija.
   3.3. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio vartotojas, nebenorintis gauti nepageidaujamos informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas, pakeitimus bet kada gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje ir atžymėjęs varnelę paskyroje „Mano duomenys“ -> „Informacijos nustatymai“.
  4. Duomenų subjekto pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį Bendrovės internetinio puslapio bei Bendrovės paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius paslaugų pasiūlymus.
  5. Duomenų subjekto duomenis Bendrovė naudoja įstatymų leidžiamoms rinkodaros veikloms. Pavyzdžiui: remiantis Duomenų subjekto pateikta informacija, Duomenų subjektui lankantis Bendrovės internetiniame puslapyje, naudojantis mobiliomis programėlėmis ar naršant trečiųjų šalių tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose, gali rodyti specialiai Duomenų subjektui pritaikytus pasiūlymus.
  6. Asmens duomenys rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
  7. Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

  V. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS
  1. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Bendrovės internetiniame puslapyje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Bendrovės
  2. Bendrovės internetiniame puslapyje taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai - slapukai ("cookies").
  3. Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai.
  4. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
  5. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
  6. Bendrovės internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
   6.1. Techniniai slapukai: Bendrovės internetinio puslapio vartotojams Bendrovė stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Bendrovė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Bendrovės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
   6.2. Funkciniai slapukai: Bendrovė taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Bendrovės siūlomas keliones bei paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį.
   6.3. Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Bendrovė naudoja siekdama suprasti, kaip Bendrovės lankytojai naudoja Bendrovės internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Bendrovė naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Bendrovė nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.
   6.4. Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Bendrovė naudoja talpindama Bendrovės reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.
  7. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Bendrovei sužinoti Bendrovės internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Bendrovės internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Bendrovės internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.
  8. Kiekvieną kartą lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Bendrovė negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Bendrovės internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.
  9. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
  10. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

  VI. TINKLAPIO INDIKATORIŲ NAUDOJIMAS
  1. Bendrovė kartais naudoja ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Bendrovė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas.
  2. Bendrovė gali įtraukti tinklapių indikatorius į reklaminius elektroninius laiškus arba informacinius pranešimus, kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo atidaryti. Kai kuriuos tinklapių indikatorius gali pridėti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kad nustatytų Bendrovės reklaminių kampanijų ar bendravimo elektroniniu paštu efektyvumą. Tinklapių indikatorius gali naudoti norėdami Duomenų subjekto kompiuteryje patalpinti pastovų slapuką. Tada galės atpažinti Duomenų subjekto kompiuterį kiekvieną kartą lankantis tam tikruose puslapiuose ar siunčiant elektroninius laiškus bei kaupti anoniminę informaciją apie tokių puslapių lankomumą. Bendrovė draudžia naudoti tinklapių indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos.

  VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS
  1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Bendrovė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Bendrovė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Bendrovės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
  2. Bendrovė naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Duomenų subjekto Bendrovei patikėtus asmeninius duomenis. Bendrovė naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto asmeninių duomenų ir jų panaudojimo Bendrovės Tik specialius leidimus turintys Bendrovės darbuotojai turi teisę matyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis, pateiktus Bendrovei, darbo tikslais.
  3. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.
  4. Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik Bendrovės generalinio direktoriaus įgalioti asmenys.
  5. Kiekvienas darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo:
   5.1. pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą/sutartį.
   5.2. tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, instrukcijomis ir šiomis Taisyklėmis.
   5.3. saugoti asmens duomenų paslaptį. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo Bendrovės darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.
   5.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
   5.5. siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Bendrovės dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
  5.6. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.
  6. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
  7. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenų rinkmenos nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.
  8. Atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas daro kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingas darbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per keletą darbo dienų.
  9. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.
  10. Duomenų subjektų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose arba seifuose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje.
  11. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones:
   12.1. administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su asmens duomenų apsauga ir kt.)
   12.2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);
   12.3. komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).
  13. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:
   13.1. operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;
   13.2. nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;
   13.3. sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);
   13.4. programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;
   13.5. autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.
  14. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi. Informuoti Bendrovę apie ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenų tvarkytojais bei gauti išankstinius rašytinius Bendrovės sutikimus dėl jų paskyrimo.

  VIII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:
   1.1. žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą.
   1.2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis (pareikalauti savo asmeninių duomenų kopijos) ir kaip jie yra tvarkomi;
   1.3. reikalauti ištaisyti netikslius, papildyti trūkstamus asmeninius duomenis, esant pagrindui reikalauti kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti, jei tai atitinka įstatymų apibrėžtus kriterijus; reikalauti apriboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus.
   1.4. gauti savo pateiktus Duomenis perskaitoma struktūrizuota forma, jei tai atitinka įstatymų apibrėžtus kriterijus.
   1.5. Taip pat, esant išimtinėms aplinkybėms, turite teisę atsisakyti įstatyminio jūsų Duomenų Tvarkymo. Kai jūsų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti).
   1.6. Taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte registruodamiesi ar naudodamiesi mūsų paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo.
  2. Taip pat Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Duomenų subjektas automatiškai atsisako savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas.
  3. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su Bendrovės esančiais ir tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė gavusi Duomenų subjekto prašymą raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku, šiose taisyklėse nurodytais kontaktiniais adresais), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsakymą Duomenų subjektui pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, nebent Duomenų subjekto prašyme yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu.
  4. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Bendrovės internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Duomenų subjektu kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Bendrovės internetinio puslapio skyriuose.

  IX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga Bendrovės paslaugoms, prieinama arba naudojama Bendrovės internetiniame puslapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į internetinio puslapio turinį ir informaciją priklauso Bendrovei. Be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kurią Bendrovės internetinio puslapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus galinčius pažeisti Bendrovės nuosavybės teises į Bendrovės internetinį puslapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką.
  2. Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas ar kuris nors iš minėtų veiksmų sudarys esminį Bendrovės intelektinės nuosavybės (įskaitant autorines ir kitas) teisės pažeidimą.

  X. ATSAKOMYBĖ
  1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.
  2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
  3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
  4. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia), Duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus Bendrovės internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis.

  XI. TAISYKLIŲ KEITIMAS
  1. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama www.kiveda.lt interneto puslapyje.
  2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės internetiniame puslapyje.
  3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Bendrovės bei Bendrovės internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis.
  4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Bendrovės ar Bendrovės internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

  XII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ LAIKYMO TRUKMĖ
  Nebent kitaip būtų nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose, saugosime:
  - Asmeninius Duomenis su išreikštu asmens duomenų Subjeto sutikimo rinkodariniams, statistiniams, analizės tikslams – 3 metus.
  - Visus kitus gautus asmeninius duomenis, įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatytais terminais.

  XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Duomenų subjektui lankantis Bendrovės internetiniame puslapyje bei pateikiant informaciją apie save Bendrovės partneriams ir/ar darbuotojams, yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.
  2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  XIV. MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA
  Jei turite klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis:
  UAB „KIVEDA“
  info@kiveda.lt arba Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva