Kelionių vadovų kursai

Turbūt visi esame girdėję sąvokas - GIDAS, KELIONIŲ VADOVAS. Bet ar žinote, kuo šios dvi profesijos skiriasi? Kas yra Kelionių vadovas, o kas GIDAS?
KELIONIŲ VADOVAS – nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris teikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje ar užsienyje.

UAB „KIVEDA“ Mokymo centras organizuoja Kelionių vadovų kursus.
Dėl artimiausios kursų datos teirautis KIVEDOJE!

Kursų kaina:150 Eur.
Kursų trukmė: ~3 mėn.
Sėkmingai pabaigus kursus išduodamas Kivedos mokymo centro pažymėjimas, kuris suteikia teisę lydėti grupes į keliones tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pažymėjimas galioja neribotą laiką.

Kursų medžiaga (teoriniai  ir praktiniai užsiėmimai):
- Lietuvos ir Europos  geografija ir turizmo ištekliai;
- Bendravimo psichologijos ir profesinės etikos pagrindai;
- Maršruto ruošimo ir kelionių vadovo darbo metodika;
- Pirmoji medicinos pagalba;
- Praktinis maršruto ruošimas ir pristatymas.

Atsiskaitymas:
privaloma atsiskaityti už atskirus dalykus pagal dėstytojų parengtą schemą. Mokantis nuotoliniu būdu: paskaitų medžiaga, užduotys, prezentacijos  pateikiamos el.paštu. Paskaitos ir atsiskaitymai vyksta lietuvių kalba. Kiekvieną dalyką dėsto savo srities specialistai praktikai. Paskaitos  trukmė – 3 ak.val. Kursų pradžia 18:00 val. 2 kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadieniais. Po mėnesio tik trečiadieniais). Kursų kaina 150 Eur. Galima mokėti grynais pinigais biure arba pavedimu į Kivedos sąskaitą nurodytą sutartyje. Nuolaida taikoma asmenims Kivedoje lankantiems arba baigusiems gidų kursus. Besimokantiems nuotoliniu būdu nuolaida netaikoma.

Registracija vyksta šia tvarka:
pateikiamas prašymas lankyti kelionių vadovų kursus;

Bendrieji reikalavimai (kursų klausytojams):
1.Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsimokslinimą;
2.Mokėti valstybinę kalbą;
3.Mokėti užsienio kalbą;
4.Mokėti dirbti kompiuteriu.

Taip pat, jūs galite užpildykite užklausos formą:

Visais iškilusiais klausimais dėl kursų kreiptis į kursų administratorę  – Ireną Sinickienę  -370 (699) 20873, el.paštas irena@kiveda.lt