Domitės? Susisiekite
Jei naujienų gauti nepageidaujate, nuimkite žymėjimą


Savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbame. Į tomis dienomis atliktus paklausimus atsakysime artimiausią darbo dieną


 
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoj skaitliukai

NKVA - NKVA pristatymas

1. Bendroji dalis

Nacionalinė kelionių vadovų asociacija (toliau tekste vadinama - Asociacija) - tai Lietuvos Respublikoje įregistruotų kelionių vadovų bei su turizmu susijusias paslaugas teikiančių juridinių ir fizinių asmenų susivienijimas.

2. Asociacijos statusas

  1. Asociacija yra ribotos civilinės ir turtinės atsakomybės organizacija, viešas juridinis asmuo, turintis ūkinį komercinį finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacija yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
  2. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Kostitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas.

3. Veiklos tikslai ir principai

Asociacija įkurta, siekiant koordinuoti Asociacijos narių veiklą; atstovauti Asociacijos narų interesams ir juos ginti bei tenkinti jų poreikius turizmo sferoje; rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, ruošti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais; bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių analogiškomis organizacijomis, būti jų nare; dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą.

4. Asociacijos nariai

  1. Asociacijos nariu gali tapti bet kuris fizinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduotą kelionių vadovo pažymėjimą, gidas teikiantis ir kelionių vadovo paslaugas, taip pat juridinis asmuo, teikiantis turizmo bei su juo susijusias paslaugas, padavęs raštišką pareiškimą.
  2. Į asociacijos veiklą gali būti įtraukti Garbės nariai.
  3. Stojamasis mokestis 50 litų.

5. Asociacijos duomenys

Buveinė:

Gedimino pr.1, LT-01103, Vilnius (kol kas UAB Kiveda patalpose ir Kivedos internetinėje svetainėje)
El.p. nkva.vilnius@gmail.com
Tel. +370 699 20873 - prezidentė Irena Sinickienė;

Nacionalinės kelionių vadovų asociacijos sąskaita:
LT54 7044 0600 0673 6746, AB SEB bankas
Įmonės kodas: 302294977